Конкурс

Konkurs për zgjedhjen e dhjetë zgjidhjeve ideore – formuese për përpunimin e prototipit të suvenireve për Çarshinë e Vjetër të Shkupit si pjesë e iniciativës “Suvenire të reja për Çarshinë e Vjetër të Shkupit”


Hapur deri në: 10.04.2020

Dokumentit