Конкурс

Konkurs për realizimin e projekteve për zhvillimin e zejtarisë, hotelerisë dhe tregtisë të Qytetit të Shkupit për vitin 2021


Hapur deri në: 03.08.2021

Dokumentit