Конкурс

Konkursin për ndarjen e Çmimit “13 Nëntori” të Qytetit të Shkupit për vitin 2022


Hapur deri në: 10.09.2022

Dokumentit
Propozim për ndarjen e Çmimit „13 Nëntori“ të Qytetit të Shkupit, për vitin 2022