Përdorimi i zonave publike dhe të gjelbërta

Pëlqimi për përdorimin e zonave publike dhe të gjelbërta
Sektori: Sektori për punë komunale
Seksioni: Seksioni për punë komunale nga fusha e higjienës komunale, si dhe mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin e parqeve dhe gjelbërimit
Personi përgjegjës: Violeta Nikolovska
Telefon: +389 2 3297 392
email: Violeta.Nikolovska@skopje.gov.mk
Orari i hapjes: 08.30-16.30
Përshkrimi dhe rrjedha e hapave në hapa:
  1. Dorëzimi i kërkesës për përdorim të zonave publike dhe të gjelbërta me adresën e sitit të kërkuar, sipërfaqen e kërkuar në m2, ditët e përdorimit, kohëzgjatjen, numrin e taksës (EMBG) dhe llogarinë bankare të klientit, adresën dhe numrin e telefonit të kontaktit të aplikantit.
Dokumentet e kerkuara:
  1. Kërkesë me adresën dhe numrin e telefonit të aplikantit;
  2. Llogaria bankare dhe numri i taksave të aplikantit.
Afatet për procedurën:

7 ditë

Dokumenti / akti që qytetari merr:

Pëlqimi për të përdorur zona publike dhe të gjelbërta


Bëj një pyetje: