Qasja e automjeteve në zonat e mbrojtura nga natyra (Vodno, Matka ...)

Pëlqimi për hyrjen e automjeteve në Parkun Forest Vodno

Sektori: Sektori për punë komunale
Seksioni: Seksioni për punë komunale nga fusha e higjienës komunale, si dhe mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin e parqeve dhe gjelbërimit
Personi përgjegjës: Marija Stojanovska
Telefon: +389 2 3297 392
email: Marija.Stojanovska@skopje.gov.mk
Orari i hapjes: 08.30-16.30

Përshkrimi dhe rrjedha e hapave në hapa:
  1. Dorëzoni një kërkesë në arkiv, me një përshkrim të vendndodhjes që do të përdoret, si dhe nevojën për të
  2. Sipas kushteve për të cilat kërkohet pëlqim, informacione të mëtejshme mund të merren nga Departamenti i Punëve Publike
Dokumentet e kerkuara:
  1. Regjistrimi i një ndërmarrje nga Regjistri Qendror;
  2. Një kopje e lejes së drejtimit të automjetit;
  3. Pagesa prej 250 denarë
Afatet për procedurën:

7 ditë

Dokumenti / akti që qytetari merr:

Pëlqimi i lëvizjes


Bëj një pyetje: