Ele.C.Tra

Projektet e Qytetit të Shkupit
Ele.C.Tra

Projekti "Ele.C.Tra - Electric City Transport" duke përdorur aktivitete pilot dhe zhvillimin e një modeli për promovimin e transportit elektrik (ndarja e skuterave elektrike në 3 qytete të mëdha evropiane - Xhenova, Firence dhe Barcelona) dhe modeli i transportueshmërisë në të tjerët 7 qytete (përfshirë qytetin e Shkupit), u mundësojnë qytetarëve dhe turistëve që të rrisin ndërgjegjësimin për ndryshimin e zakoneve, të zvogëlojnë ndotjen e ajrit dhe kohën e udhëtimit, lëvizshmërinë e qëndrueshme dhe mundësinë për të zhvilluar mjete të tjera inovative të transportit (p.sh. . elektrike veturë dhe autobus).

Qëllimet e projektit:
  • Rritja e përdorimit të skuterëve elektrikë në zonat urbane duke ndarë ose marrë me qira afatgjata, dhe modernizimin e automjeteve urbane në dy rrota, motoçikleta dhe skuter, në mënyrë që deri në vitin 2020 të paktën 10% e motoçikletave tradicionale të mund të të zëvendësohen me skuter elektrik;
  • Ngritja e vetëdijes së qytetarëve dhe turistëve për ndryshimin e zakoneve, promovimin e aktiviteteve të qëndrueshme të dobishme për të rritur ndërgjegjësimin e publikut dhe lëvizjen e palëve të interesuara, me qëllim të zhvillimit të mjeteve të tjera inovative të transportit;
  • Përcaktoni dhe provoni një model inovativ për të ofruar zgjidhje që plotësojnë nevojat e qytetarëve dhe turistëve në transportin publik, veçanërisht duke përdorur skuter.

Në kuadër të projektit, Qyteti i Shkupit është i përfshirë në aktivitetet e mëposhtme:

  • Përgatitja e një studimi të fizibilitetit për mundësinë e prezantimit të transportit elektrik, skuterave elektrike në qytet;
  • Promovimi i modelit të transportit elektrik;
  • Transferimi i njohurive të projektit në komunat e tjera në Maqedoni

www.electraproject.eu

http://maps.electraproject.eu