MAtchUP

Projektet e Qytetit të Shkupit
MAtchUP

MAtchUP është një projekt i Qytetit Smart që përfshin tre qytete kryesore Valencia (Spanjë), Dresden (Gjermani) dhe Antalya (Turqi) dhe katër qytete pasardhëse Ostend (Belgjikë), Gjermani (Izrael), Shkup dhe Kerava (Finlandë). QytetetMAtchUP  do të bashkojnë forcat për të ristrukturuar modelet e tyre sociale, ekonomike dhe mjedisore dhe për të promovuar përfshirjen sociale, kushte më të mira jetese dhe prosperitet për qytetarët e tyre.

MAtchUP do të hartojë dhe implementojë një gamë të zgjidhjeve inovative në fushën e energjisë, lëvizshmërisë dhe TIK që do të shërbejnë si një model i transformimit urban për qytetet e tjera në Evropë dhe më gjerë.

MAtchUP parashikon një veprim të dedikuar për të përdorur burime të rinovueshme të energjisë, për të rritur lëvizshmërinë e qëndrueshme dhe për të investuar në teknologji. Qëllimi është t'u sigurojmë qyteteve zgjidhje më të ndritshme të disponueshme për komunitetet e tyre të zgjuar. Këto zgjidhje do të përmirësojnë ekonomitë lokale dhe cilësinë e jetës. Më tej, ata do të shërbejnë si një model për të përsëritur në qytete të tjera dhe të çojnë në transformimin urban me pjesëmarrjen aktive të qytetarëve dhe palëve të tjera të interesuara.

Ky projekt është financuar nga Programi Evropian për Kërkim dhe Inovacion Evropian Horizon 2020

Marrëveshja e Grantit Nr. 774477