PAMLED

Projektet e Qytetit të Shkupit
PAMLED

Një projekt i financuar nga Programi i Partneritetit Mesdhetar Evropian me qëllim ndërtimin e partneriteteve efektive midis komunave evropiane dhe mesdhetare në promovimin e zhvillimit ekonomik lokal. Kohëzgjatja e projektit është Tetori 2006 - Tetor 2009 dhe zgjatja e tij deri në Qershor 2010.
 
Qëllimi i projektit është të forcojë kapacitetet e 3 bashkive mesdhetare dhe 5 komunave evropiane (përfshirë Evropën Jug-Lindore) në menaxhimin e zhvillimit lokal, si dhe në zbatimin e nismave inovative të promovimit ekonomik në dy fusha të aktivitetit: Planifikimi dhe Menaxhimi i Qytetit dhe Marketingu i qyteteve. Theks i veçantë i është kushtuar mundësisë së ndërtimit të partneriteteve qytet - qytet.
 
Udhëheqësi / koordinatori i projektit është komuna e Prato në Itali, bashkëdrejtues është komuna Marrakech e Marokut dhe partnerët e tjerë janë komunat e Blue El Hill (Liban), Bodrum (Turqi), Britonigla (Kroaci), Rio Marina dhe Luka (Itali) dhe Shkupi (Maqedoni). Ndihma teknike ofrohet nga Shoqata UKODEP në Itali.
 
Si rezultat i projektit, i cili punëson personelin e qeverisjes vendore, zbatohet një përzgjedhje e aktiviteteve pilot eksperimentale.