RENAISSANCE

Projektet e Qytetit të Shkupit
RENAISSANCE

RENAISSANCEështë një projekt i Bashkimit Evropian i financuar nga Programi i Shtatë Kuadër i Drejtorisë së Përgjithshme të Kërkimeve të Komisionit Evropian. Projekti synon të zhvillojë masa të vlefshme, të përshtatshme dhe të integruara të qasjes dhe lëvizshmërisë së qytetarëve.

RENAISSANCE duhet të sigurojë testimin e strategjive inovative të pastër të transportit urban për qytetet historike në Evropë.

Partnerët në këtë projekt janë: Perugia nga Italia, Bath nga Britania e Madhe dhe Szczecinek nga Polonia si udhëheqës të qyteteve, dhe Orahovica e Epërme nga Bullgaria dhe Shkupi si qytete mësimore. Projekti përfshin aktivisht Qytetin e Shkupit, Fakultetin Teknik të Manastirit dhe Ndërmarrjen e Transportit Publik JSP - Shkup.

Në kuadër të projektit, Qyteti i Shkupit do të zhvillojë 4 masa, si vijon: 1) Hartimi i një Plani të Qëndrueshëm Transporti, 2) Hartimi dhe ndërtimi i një qendre të menaxhimit dhe kontrollit të trafikut, 3) Transformimi i 12 autobusëve të JSP nga naftë në benzinë dhe 4) Futja e ekraneve AVL dhe informacionit për të informuar qytetarët në disa ndalesa të autobusëve.