SEENET I и II

Projektet e Qytetit të Shkupit
SEENET I dhe II

SEENET është një nismë e bashkëpunimit të decentralizuar e nisur nga rajoni i Toscana dhe Ministria e Punëve të Jashtme italiane, e cila punon në Evropën Juglindore dhe inkurajon autoritetet lokale të jenë një katalizator i vërtetë dhe faktor nxitës për zhvillimin vendor.

Partnerë në program janë qytete dhe komuna nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Kosova, Maqedonia, Serbia dhe Italia.

21 partnerë janë përzgjedhur jo vetëm për shkak të ngjashmërive / dallimeve të tyre gjeografike ose gjuhësore, por edhe për shkak të pjesëmarrjes së barabartë të grupeve etnike në këtë rajon.