Social Car

Projektet e Qytetit të Shkupit
Social Car

SocialCar është një projekt kërkimi dhe inovacioni që ka për qëllim integrimin e transportit në sistemet ekzistuese të transportit publik me programe të fuqishme për planifikimin dhe integrimin e bazave të të dhënave të transportit publik, udhëtimit të përbashkët dhe aktivizimin e qytetarëve përmes rrjetet sociale (crowdsourcing).

Projekti bashkon inxhinierë të ITS, ekspertë socialë dhe ekonomikë, inxhinierë trafiku, njerëz që udhëtojnë së bashku dhe autoritete nga Italia, Greqia, Mbretëria e Bashkuar, Luksemburgu, Polonia, Zvicra, Maqedonia, Kroacia, Sllovenia, Hungaria. , Spanjë dhe Belgjikë. Qëllimi i tyre është të hartojnë, zhvillojnë, testojnë dhe zbatojnë një shërbim që do të thjeshtojë udhëtimin për qytetarët dhe qytetet periferike.

Projekti SocialCar do të përcaktojë rrjedhën e përpunimit të të dhënave dhe do të zhvillojë softuer që integron kërkesat e udhëtimit me ofertën e transportit publik-privat. Për më tepër, partneriteti do të hartojë kornizën arkitektonike dhe logjike të shërbimit duke përdorur softuer me licencën e përgjithshme publike GNU. Me të gjitha modulet e softuerëve të integruar, SocialCar do të testohet në 10 qytete evropiane.

Qëllimi i SocialCar është të ndryshojë praktikën e tanishme të përdorimit të një makine vetëm shoferi, të zvogëlojë kohën e udhëtimit dhe të përmirësojë mjedisin

Qëllimet e përgjithshme të projektit janë:

Kontriboni në efikasitetin e energjisë në BE 2020 dhe objektivat e energjisë së rinovueshme, duke zvogëluar bllokimet e trafikut

tejkalimi i praktikave aktuale të udhëtimit të përbashkët kryesisht për udhëtime jashtë zonave urbane

përdorimi i sistemeve të ndihmës për navigimin e gjelbërimit përmes menaxhimit aktiv bazuar në Agjencinë Evropiane të Sistemeve Satelitore të Lundrimit

identifikimin dhe zhvillimin e një arkitekture të përshtatshme për administrimin dhe integrimin e të dhënave të lëvizshmërisë urbane.

Inovacioni i Qytetit Smart: www.socialcar-project.eu

Projekti SocialCar është financuar nga Programi i Kërkimit dhe Inovacionit Horizon 2020 i Komisionit Evropian sipas marrëveshjes së grantit nr. 636427.