Јавен повик

Thirrje publike për tubimin e fletëparaqitjeve për përkrahje financiare për realizimin e projektit – shtimi i peshqve në lumenjtë dhe liqenet në Shkup


Hapur deri në: 18.03.2021

Dokumentit
Prijava