Është pajisur kabinet me kompjuterë në shkollën e mesme në Komunën e Sarajit 1.2.2023

Qyteti i Shkupit fillon me një sërë projektesh për të rinjtë, me qëllim që të sigurojë mundësi cilësore për të rinjtë, integrimin ndëretnik të të rinjve në arsim, forcimin e kompetencave dhe pjesëmarrjes së të rinjve në krijimin e politikave, si dhe inkurajimin e aftësive sipërmarrëse të të rinjve.

Në shkollën e mesme të Qytetit të Shkupit “Saraj”, pajisëm kabinet të ri me kompjuterë portativë, ku për nxënësit mundësohet mësim modern dhe cilësor. Me kryetarin e komunës së Sarajit, Blerim Bexheti, e vizituam edhe Qendrën e Komunitetit Rinor në kuadër të shkollës, e cila koordinohet nga Nezrane Rustemi, si hapësirë ​​për aktivitete jashtëshkollore për të rinjtë e Sarajit.