SPORTELET NË BARAKËN NUMËR 16 NGA SOT DO TË PUNOJNË DERI NË ORA 18 6.4.2021

Në përputhje me masat dhe rekomandimet e fundit nga Qeveria, Qyteti i Shkupit i njofton qytetarët se baraka numrër 16 nga sot /06.04.2021, e martë / do të punojë nga ora 7:30 deri në 18:00

Në periudhën e ardhshme në barakën numër 16 pas orës 18 nuk do të bëhet pranimi dhe lëshimi i dokumenteve.

Orari i shkurtuar i punës do të vlen në dy javët e ardhshme, gjegjësisht deri në rekomandimet e radhës nga institucionet kompetente.