SHKUPI MË I PASUR PËR MBI 3000 BIÇIKLETA TË REJA -JANË SHTERUR TË GJITHA MJETET PËR SUBVENCIONE PËR BIÇIKLETA 7.5.2021

Për shkak të interesimit të madh të qytetarëve për subvencione për blerjen e biçikletave të reja dhe plotësimit së mjeteve financiare të parashikuara, Qyteti i Shkupit njofton se kjo thirrje publike është e mbyllur. Thirrja publike u publikua më 19 prill 2021 dhe aplikimi u zhvillua onlajn në linkun i publikuar nga Qyteti i Shkupit.

Që nga shpallja e thirrjes publike, deri më tani kanë aplikuar 3057 qytetarë dhe kështu mjetet financiare të siguruara janë shterur. Qytetarët treguan interes të madh për këtë projekt dhe me këtë edhe vetëdijesim të lartë për mbrojtjen e mjedisit jetësor.

Në Buxhetin e Qytetit të Shkupit për vitin 2021 për subvencione për biçikleta janë parashikuar 8.5 milion denarë. Në tre vitet e kaluara, Qyteti i Shkupit ka dhënë mbi 10.000 subvencione për qytetarët që kanë blerë biçikletë.