PO NDËRTOHET RRJET I RI I UJËSJELLËSIT NË RRUGËN BELLGRADSKA NË KOMUNËN QENDËR 7.6.2021

Kryetari i Qytetit të Shkupit, Petre Shilegov, Kryetari i Komunës së Qendrës, Sasha Bogdanoviç dhe Drejtori i Ndërmarrjes Publike Ujësjellës dhe Kanalizime, Dushko Veskoski, sot inspektuan aktivitetet ndërtimore për ndërtimin e rrjetit të ri të ujësjellësit në gjatësi prej 1000 metrash në rrugën Bellgradska në Komunën Qendër.

Me ndërtimin e rrjetit të ri të ujësjellësit, i cili përfshin pjesën e rrugës Bellgradska nga kryqëzimi me bulevardin Nënë Tereza deri në kryqëzimin me rrugën Dimçe Mirçev, sigurohet formimi i unazës qarkulluese, pra lidhja e dy tubacioneve të mëdha.

Ky rrjet i ujësjellësit është bërë nga tuba duktilë me diametër 200 mm dhe do të mundësojë përmirësimin e shtypjes së rrjetit të ujësjellësit  për të gjithë shfrytëzuesit në atë pjesë të Qendrës.

Në rrjetin e ri do të lidhen edhe një pjesë nga spitalet në Qendrën Klinike Nënë Tereza, si Klinika universitare për hematologji Shkup dhe Instituti i mjekësisë së transfuzionit, kurse Klinika universitare për sëmundje të fëmijëve do të ketë krejtësisht lidhje të re.

Ndërmarrja Publike Ujësjellës dhe Kanalizime ndau 14,500,000 denarë për realizimin e këtij projekti.