VITIN E KALUAR DYFISH MË PAK RAPORTIME NE NUMRIN 193 NGA VITI 2019 8.1.2021

Qyteti i Shkupit vazhdon të zbatojë fushatën për raportimin e zjarreve në ambiente të hapura në linjën telefonike falas 193.

Gjatë muajve nëntor dhe dhjetor të vitit të kaluar 2020, në numrin e telefonit 193 ka gjithsej 23 thirrje, gjegjësisht 8 ndërhyrje të Brigadës Zjarrfikëse dhe 15 ndërhyrje të Inspektoratit të Qytetit të Shkupit. Gjatë vitit 2019, numri i thirrjeve dhe ndërhyrjeve në të njëjtën periudhë, pra për muajt nëntor dhe dhjetor është pothuajse dyfish më i madh, gjegjësisht ka pas 42 thirrje në numrin 193.

Kjo fushatë realizohet për të katërtin vit radhazi dhe jep rezultate të shkëlqyera dhe së bashku me fushatën për parandalimin e djegies së stërnishtave, gjegjësisht mbetjet e korrjeve dhe subvencionet për pastrimin e oxhaqeve në amvisëri, janë një nga fushatat më të rëndësishme të Qytetit të Shkupit për ngritjen e vetëdijes në luftën kundër ndotjes së ajrit.