RAPORTIM FALAS I ZJARREVE NË AMBIENT TË HAPUR OSE DEPONI TË EGRA NË NUMRIN 193 11.2.2021

Qyteti i Shkupit vazhdon të realizojë fushatën për raportimin e zjarreve në ambinetet e hapura ose deponitë e egra në linjën telefonike falas 193

Kjo fushatë realizohet për të katërtin vit me radhë dhe jep rezultate të shkëlqyera dhe së bashku me fushatën për parandalimin e djegies të stërnishtave, gjegjësisht mbetjet e korrjeve dhe subvencionet për pastrimin e oxhaqeve në amvisëri, janë një nga fushatat më të rëndësishme të Qytetit të Shkupit për të ngritur ndërgjegjësimi në luftën kundër ndotjes së ajrit.

Ndezja e zjarreve në ambient të hapur ashtë është më së shpeshti pasojë e qytetarëve të pandërgjegjshëm, por së bashku mund të parandalojmë ndezjen e zjarreve në ambient të hapur, dhe kështu ta zvogëlojmë ndotjen e ajrit në Shkup. Qyteti i Shkupit përmes Inspektoratit të tij dhe Njësisë së Mbrojtjes Territoriale nga Zjarret në bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Kryqin e Kuq organizon ekipe të përziera që punojnë çdo ditë, 24 orë, në luftën kundër zjarreve, por ekipet mund të punojnë në mënyrë efektive vetëm nëse reagohet shpejt në mënyrën e vetme të verifikuar, e kjo është duke telefonuar në 193.

 

Qyteti I Shkupit  i fton qytetarët që të kyçen në mënyrë aktive në këtë aktivitet dhe të gjitha rastet e ndezjes së zjarreve në mjedis të hapur t'i raportojnë  në  numrin e telefonit 193.