QYTETI I SHKUPIT I SHPËRBLEU NXENËSIT DHE MENTORËT MË TË SUKSESSHM NË GARAT RAJONALE TË SHKUPIT 15.9.2020

Qyteti i Shkupit edhe këtë vit ndau çmimet për nxënësit më të suksesshëm të shkollës së mesme, të cilët për shkak të situatës të jashtëzakonshme me pandeminë e koronavirusit në vend deri në mars garuan në vetëm 4 lëndë: matematikë, gjeografi, informatikë dhe filozofi.

Projekti tradicional "Shkolla - vend për gara në njohuri" është pjesë e Programit për aktivitetet e Qytetit të Shkupit në fushën e arsimit të mesëm në vitin 2020. Qëllimi i projektit është të përmirësojë njohuritë e shkollës së mesme përmes mbështetjes sistematike dhe promovimit të të njëjtit, dhe për atë qëllim, Qyteti i Shkupit këtë vit siguroi shpërblime në të holla dhe çertifikata mirënjohje për nxënësit e ranguar  më lartë dhe mentorët e tyre që garuan në lëndë të ndryshme.

 

Garat rajonale të Shkupit u organizuan nga:

1. Lidhja e Matematikanëve të Maqedonisë

2. Shoqata e gjeografëve të Maqedonisë

3.Shoqata e profesionistëve të IT-së në Republikën e Maqedonisë së Veriut

4.Shoqata e filozofëve të Maqedonisë

 

Nxënësit e ranguar më lart në garat e matematikës:

 

Vendi i parë - Ilir Limani  "Jahja Kemal"

Vendi i parë - Filip Nikollovski Shkolla Ndërkombëtare "NOVA

Vendi i parë - Jasna Ilieva "Jahja Kemal"

Vendi i parë - Luka Grashkovski Gjimnazi "Nova"

Vendi i parë - Alek Jarmov "Rade Jovçevski Korçagin"

Vendi i parë - Jovan Kolevski "Mihajlo Pupin"

Vendi i parë - Filip Bojaxhievski "Orce Nikolov"

Vendi i pare - Lluka Mihajlovski  "Mihajlo Pupin"

 

Mentorë:

 

Gordana Damjanoska - "Mihajlo Pupin"

Suzana Nicota - "Rade Jovçevski Korçagin"

Goran Mihajloski - "Mihajlo Pupin"

Biljana Jovançeva - "Orce Nikolov"

Sashe Gjorgjieski - "Jahja Kemal"

Zuhal Ozum - "Yahya Kemal"

 

  1. Renditur më lart sipas kategorive në garat e informatikës

                                                         

Vendi i parë - Teo Kitanovski  "Jahja Kemal"

Vendi i parë - Blagojçe Pavleski "Jahja Kemal"

Vendi i parë -Josif Tepegjozov  "Jahja Kemal""

Vendi i parë - Andrej Shekerov  "Rade Jovçevski Korçagin"

Vendi i dytë Kristina Taseva PSU "Kolegji Yahya Kemal"

Vendi i dytë -Vladimir Sharkovski "Jahja Kemal""

Vendi i dytë - Ivan Zanov  "Orce Nikolov"

Vendi i 3-të - Filip Bojaxhievski "Orce Nikolov"

Vendi i 3-të - Nikolla Petrovski  "Orce Nikollov"

 

MENTORËT

 

Zhaklina Prekiç - "Rade Jovçevski Korçagin"

Nahit Jilmaz "Jahja Kemal"

Viktoria Dokaza - "Orce Nikollov"

Kristina Ristovska "Orce Nikollov"

 

 

3.Fituesit në garat e gjeografisë janë:

 

Vendi i parë - Marco Giorgio Deliso "Jahja Kemal"

Vendi i parë - Maja Nasevska "Vasil Antevski Dren"

Vendi i dytë - Veronika Gijovska  "Gjimnazi amerikan"

Vendi i dytë - Monika Smileska "Vasil Antevski Dren"

Vendi i 3-të - Ilija Manevski SUGS "Koço Racin"

 

MENTORËT

 

Elizabeta Brsakoska Georgievska - "Vasil Antevski Dren"

Boris Vasilevski - "Koço Racin"

Jovana Dimovska - "Jahja Kemal"

Pane Perunovski -  "Gjimnazi amerikan" “          

 

4. Në garat e filozofisë fitues janë:

 

Vendi i parë - Danica Çorvezir "Rade Jovçevski Korçagin"

Vendi i dytë - Elena Bozhinovska  "Orce Nikolov"

Vendi i 3-të - Aleksandar Anastasovski "Rade Jovçevski Korçagin"

 

MENTORËT

 

Viktorija Georgievska - "Orce Nikollov"

Daniella Nikollova - "Rade Jovçevski Korçagin"

Këtë vit, u shpërblyen 25 nxënës dhe 16 mentorë. Nxënësit e vendit të parë fituan nga 5.000 denarë secili, vendi i dytë nga 4.000 denarë secili dhe nxënësit e vendit të tretë nga 3.000 denarë secili.

 

Mentorët e nxënësve u shpërblyen me nga 2.000 denarë për angazhimin e tyre. Nxënësit e shpërblyer  gjithashtu morën Mirënjohje për mentorët.