Qyteti i Shkupit me ushtrime në terren për shpëtim nën rrënoja 16.5.2023

Qyteti i Shkupit, Brigada e Zjarrfikësve е Qytetit të Shkupit, Shërbimi për Mbrojtje dhe Shpëtim dhe Kryqi i Kuq i Qytetit të Shkupit sot morën pjesë në ushtrimet në terren në qendrën sportive dhe rekreative “Saraj” së bashku me Njësinë speciale për reagim gjatë katastrofave nga Selaniku.

Ushtrimet në terren për kërkim dhe shpëtim nën rrënoja janë pjesë e trajnimeve të mbajtura me rastin e 60-vjetorit të tërmetit katastrofik në Shkup.

Reagimi i shpejtë gjatë katastrofave, sigurimi dhe siguria e qytetarëve janë ndër prioritetet e Qytetit të Shkupit, dhe këtë çdo ditë e dëshmojnë në terren edhe zjarrfikësit e Brigadës së Zjarrfikësve të Shkupit, të cilët gjithmonë veprojnë me vetëmohim për të shpëtuar jetë njerëzore dhe të mira publike.