U mbajt seanca konstituive e Këshillit të Qytetit të Shkupit 17.11.2021

Sot u mbajt seanca konstituive e Këshillit të Qytetit të Shkupit, në të cilën këshilltarëve të sapozgjedhur iu drejtua kryetarja e Qytetit të Shkupit Arsovska.

- Në këtë grup këshilltarësh kemi njerëz të profileve të ndryshme, të cilët vijnë nga politika, nga sektori civil, megjithatë mendoj se të gjithë ju keni cilësitë tuaja si personalitete dhe profesionistë që do të kontribuojë shumë në rritjen e cilësisë së punës së Këshillit të Qytetit të Shkupit në 4 vitet e ardhshme. Në emrin tim si kryetare e Qytetit të Shkupit dëshiroj bashkëpunim të suksesshëm në 4 vitet e ardhshme, ndërsa në emër të shkupjanëve ju falënderoj për angazhimin tuaj në interes të tyre – tha kryetarja Arsovska.

Këshilli i Qytetit të Shkupit në fillim zgjodhi kryetarin dhe anëtarët e Komisionit për verifikime, çështje mandati, parashtresa dhe ankesa të Këshillit të Qytetit të Shkupit.

Pastaj Komisioni verifikoi mandatet e këshilltarëve të Këshillit të Qytetit të Shkupit nga zgjedhjet lokale.

Pas verifikimit të mandateve, u mbajt debat ku si kryetar i ri i Këshillit të Qytetit të Shkupit u zgjodh Trajko Slaveski.