REGJIM I PËRKOHSHËM I TRAFIKUT NË RRUGËN BOSNJA DHE HERCEGOVINA 28.7.2020

Ju informojmë se më 29 korrik 2020 (e mërkurë) nga ora 06:00 deri në 12:00 në rrugën Bosnje dhe Hercegovina, në pjesën nga kryqëzimi me bulevardin Hristijan Todorovski Karposh deri te kryqëzimi me rrugën Kemal Sejfulla dhe rrugën Aleksandar Urdarevski, do bëhet një gërryerje dhe për këtë arsye trafiku në këtë pjesë të qytetit do të ridrejtohet në rrugët përreth.

Ky ndryshim në komunikacion bëhet për shkak të realizimit të aktiviteteve të projektit "Faza e dytë me ndriçim rrugor nga ndërtimi, mirëmbajtja dhe rindërtimi i bulevardit Bosnje dhe Hercegovinë, komuna e Butelit" - Shkup.