Zgjidhje e përbashkët për Sallën Univerzale 16.11.2022

Sot në një takim të përbashkët në Qytetin e Shkupit në mes kryetares Danela Arsovska, ministrit të Pushtetit Lokal z. Risto Penov, dhe Ministres së Kulturës, Bisera Kostadinovska Stojçevska, arritëm në konkluzion të përbashkët se ndërtimi i Sallës Univerzale në Shkup është me interes të jashtëzakonshëm për banorët e Shkupit, por edhe për mbarë Maqedoninë.
U dakorduam që në ditët në vijim të gjejmë zgjidhje të pranueshme të përbashkët për të vazhduar ndërtimi i Sallës, në interes të qytetarëve dhe për të njëjtën do të na drejtohet Ministria me kërkesë me shkrim, për të cilën do të deklarohemi pasi ta pranojmë kërkesën zyrtare.
Salla Univerzale është simbol i Shkupit dhe monument i kulturës dhe restaurimi i saj kërkon zgjidhje të qëndrueshme dhe të përbashkët që do të jetë njëkohësisht e sigurt.