Јавен повик

ЈАВЕН ПОВИК за прибирање барања за користење средства од Буџетот на Град Скопје за 2021 година, наменети за финансирање и поддршка на програмите и дејноста на јавните установи од областа на културата основани од Градот Скопје за 2022 година


Отворен до: 30.09.2021

Документ
Пријава