Јавен повик

Јавен повик за проекти од културата за 2021 година


Отворен до: 31.10.2020

Документ
Општи и посебни цели и критериуми за оценување на доставените проектни апликации