Јавен повик

Jавен повик за изработка на идеен проект со реализација за настан новогодишен базар “Винтерленд (Winterland) ” во Град Скопје за зима 2021 година


Отворен до: 06.12.2021

Документ
Пријава
Изјава