Јавен повик

Јавен повик за изработка на софтвер/веб апликација во рамките на Проектот “Оџачари за чисти печки и чист воздух во Скопјe”


Отворен до: 06.04.2021

Документ