Јавен повик

Jавен оглас бр.08-10904/2 за доделување пакет линии и за давање на дозволи за линиски превоз на патници во Град Скопје


Отворен до: 20.12.2021

Документ
Измена на Јавен оглас број 08-10904/2