Јавен повик

Јавен повик за распределба на слободни изводи од лиценци за авто-такси превоз на патници на подрачјето на градот Скопје


Отворен до: 13.02.2024

Документ