Јавен повик

Јавен оглас за формирање на Партиципативно тело кое ќе учествува во процесот на урбанистичкото планирање на подрачјето на град Скопје


Отворен до: 02.09.2022

Документ
Образец