Јавен повик

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на граѓаните и други субјекти на подрачјето на Град Скопје за чистење оџаци за 2020 година


Отворен до: 30.11.2020

Документ
Образец