Јавен повик

ЈАВЕН ПОВИК за финансирање на програми и проекти од областа на културата од интерес на Град Скопје за 2022 година


Отворен до: 05.11.2021

Документ
Општи и посебни цели и критериуми за оценување