Јавен повик

Јавен повик за поддршка на проекти и програмски активности на организации кои работат во областа на социјалната, детска и здравствена заштита


Отворен до: 25.01.2021

Документ
Образец за предлог проект
Образец за Пријава
Програма на одделение за социјала за 2021година