Јавен повик

Јавен повик за прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Град Скопје за 2021 година, наменети за финансирање на програмски активности на здруженија и фондации


Отворен до: 26.02.2021

Документ
Пријава
Образец