Јавен повик

Јавен повик за прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Град Скопје за 2021 година,наменети за финансирање на програмски активности на здруженија на граѓани и фондации


Отворен до: 19.07.2021

Документ