Јавен повик

Јавен повик за финансирање на проекти и активности од областа на културата од интерес на Градот Скопје во рамки на проектот „ОД ЦЕНТАРОТ КОН ПЕРИФЕРИЈАТА: КУЛТУРАТА КАКО АЛАТКА ЗА СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ“


Отворен до: 11.03.2021

Документ
Пријава