Јавен повик

Јавен оглас за избор на членови на Партиципативно тело за урбанизам на Град Скопје


Отворен до: 09.06.2023

Документ
Пријава за член на Партиципативно тело за урбанизам на Град Скопје