Јавен повик

Јавен повик - право на повластено користење на јавниот градски превоз во 2022 година


Отворен до: 20.12.2021

Документ