Јавен повик

Јавен повик за финансирање на проекти за поддршка и развој на претприемништвото, иновaциите и конкуретноста на малите и средни претпријатија на подрачјето на град Скопје


Отворен до: 25.06.2021

Документ
Пријава
Предлог проект
Критериуми