Јавен повик

ЈАВЕН ПОВИК за распоредување на буџетски средства за финансирање на програми, проекти, активности и манифестации за младите од интерес на Град Скопје за 2021 година


Отворен до: 01.03.2021

Документ
Програма за спорт и млади за 2021 година
Правилник за распоредување средства по јавен повик за млади за 2021 година
Пријава