Јавен повик

Јавен повик за повластен јавен превоз за лицата со посебни потреби за 2021 година


Отворен до: 28.12.2020

Документ