Јавен повик

Јавен повик за изработка на идеен проект со реализација на Фестивалот „ Скопје Креатива “ во месец јуни 2020 година


Отворен до: 14.04.2020

Документ
Пријава