Јавен повик

Jавен оглас бр. 08-14043/1 за доделување пакет линии и за давање на дозволи за линиски превоз на патници во Град Скопје


Отворен до: 17.01.2023

Документ