Јавен повик

ЈАВЕН ОГЛАС - Бр. 01/2019 за продажба на недвижна ствар по прв пат по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ


Отворен до: 31.10.2019

Документ
Исправка на јавен оглас бр. 1/2019 за продажба на недвижна ствар по прв пат по пат на електронско јавно наддавање