Јавен повик

Јавен оглас за избор на членови на Партиципативно тело за урбанизам на Град Скопје


Отворен до: 21.02.2024

Документ
Пријава за член на Партиципативно тело за урбанизам на Град Скопје