Јавен повик

Јавен повик за прибирање барања за користење средства од Буџетот на Град Скопје за 2023 година, наменети за финансирање и поддршка на програми и проекти на јавните установи од областа на културата основани од Градот Скопје за 2023 година


Отворен до: 21.10.2022

Документ
Пријава