Јавен повик

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на занаетчии во градот Скопје за набавка на потребни алати и репроматеријали за занаети во изумирање за 2020 година


Отворен до: 15.12.2020

Документ
Изјава
Барање