Јавен повик

Јавен повик за поддршка на проекти и програмски активности на организации кои работат во областа на социјалната, детска и здравствена заштита


Отворен до: 07.02.2023

Документ
Образец за предлог проект
Пријава
Правилник
Програма за активностите во областа на социјална, детска и здравствена заштита, во град Скопје, за 2023 година