Јавен повик

Јавен повик за избор на експерти за изработка на Физибилити студија и RoadMap за циркуларна економија во рамки на проектот „RE-Construct – „Повторна употреба и управување со градежен отпад и шут од рушење“


Отворен до: 07.02.2024

Документ