Јавен повик

ЈАВЕН ПОВИК за распоредување на буџетски средства за финансирање на програми, проекти, активности и манифестации за младите од интерес на Град Скопје за 2020 година


Отворен до: 27.01.2020

Документ
Правилник
Пријава